Doanh Nhân 24h
CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Doanh nghiệp được hoàn trả 4.900 tỷ đồng: Nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp

Thủ tướng vừa yêu cầu Bộ Tài chính hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017 về áp trần tỷ lệ lãi vay các doanh nghiệp có hoạt động liên kết của Chính phủ. Theo đó, Bộ Tài chính phải hồi tố khoản tiền thuế mà các doanh nghiệp đã nộp từ năm 2017-2018.

Hơn 1.000 doanh nghiệp được hoàn thuế giao dịch liên kết

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng đối với Bộ Tài chính liên quan đến việc hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017 của Chính phủ về áp trần tỷ lệ lãi vay các doanh nghiệp có hoạt động liên kết.

Việc hoàn thuế cho các doanh nghiệp sẽ được thực hiện theo phương án khấu trừ nghĩa vụ thuế của chính doanh nghiệp trong các năm tiếp theo, thời gian khấu trừ không quá 5 năm như ý kiến của đa số thành viên Chính phủ đã thống nhất.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính ký tắt Nghị định, trình Thủ tướng ký, ban hành ngay trong ngày 20/4. Thủ tướng đồng thời yêu cầu Bộ Tài chính có giải pháp quản lý chặt chẽ, chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm khi xử lý hồi tố theo quy định của nghị định.

Trước đó, tiếp thu ý kiến về quy định khống chế chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20 về giao dịch liên kết, Bộ Tài chính đã nâng trần chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ 20% lên 30%.

Tuy nhiên, kiến nghị với Thủ tướng, Phòng Thương mại và Công nghiệp (VCCI) và Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) cho rằng việc sửa đổi vẫn chưa giải quyết tận gốc vấn đề. Các doanh nghiệp và hiệp hội đề nghị bổ sung việc hồi tố các chính sách sửa đổi cho hai năm 2017 và 2018.

Theo giải thích của VCCI, việc hồi tố không vướng mắc pháp lý, từng có tiền lệ trong quá khứ, không phát sinh các rủi ro, tiêu cực và có thể gia tăng niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp. Tổng kinh phí hoàn trả nếu áp dụng hồi tố chính sách cho năm 2017 và 2018 là hơn 4.875 tỷ đồng. VCCI đánh giá con số này “không phải quá lớn”, chưa kể doanh nghiệp có thể hạch toán và đưa vào chi phí của 5 năm kế tiếp nếu được cho phép.

 

Related posts

ĐÓA HỒNG XINH ĐẸP CHÂU THƯƠNG VÀ CÂU CHUYỆN CHINH PHỤC THÀNH CÔNG NHỜ ĐAM MÊ

Đinh Đô

ARTIST VÂN ANH ĐÀM – ĐẮM SAY CÙNG THƯƠNG HIỆU MAKEUP ĐÌNH ĐÁM

VN Admin

SỰ THẬT ÍT NGƯỜI BIẾT VỀ DOANH NHÂN

VN Admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy